Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύσταση του Δικοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την περίοδο 2020-1021 είναι η παρακάτω:

Πρόεδρος: Ελισάβετ Πατηράκη

Αντιπρόεδρος: Στέλιος Κατσαραγάκης

Γεν. Γραμματέας: Μαρία Χατζοπούλου

Ταμίας: Ψυχογυιού Αργυρή

Ειδ. Γραμματέας: Παρίσης Γάλλος

Μέλη: Χαρχαρίδου Μαρία, Οικονόμου Χαριτωμένη


Last modified: Saturday, 29 May 2021, 12:34 PM