Νέα

Περιοδικό "Νοσηλεία & Έρευνα"

Περιοδικό "Νοσηλεία & Έρευνα"

by ENS - Administrator -
Number of replies: 0

Αποστολή του περιοδικού «Νοσηλεία και Έρευνα» είναι να συμβάλει στην εξέλιξη της νοσηλευτικής επιστήμης και πρακτικής στην Ελλάδα και διεθνώς. Στόχος είναι η προαγωγή και διάχυση νέων γνώσεων και ερευνητικών δεδομένων για εφαρμογή στην κλινική πρακτική.

Πρόκειται για Τετραμηνιαίο Ηλεκτρονικό (από το τεύχος 34 και έκτοτε) περιοδικό το οποίο εκδίδεται από την Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών, με Διευθύντρια Σύνταξης την Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ Χρυσούλα Λεμονίδου.  Συμπεριλαμβάνεται στα περιοδικά με Εθνική Αναγνώριση (ΦΕΚ, Τεύχος Β’, 1961/23-9-2008) και αποδελτιώνεται στις Διεθνείς Βάσεις SCOPUSCINAHLΕΒSCO & INANE (International Academy of Nursing Editors).

Το Περιοδικό δέχεται άρθρα Ελλήνων και ξένων επιστημόνων-συγγραφέων, Νοσηλευτών, Ιατρών και προερχόμενων από Άλλους Επιστημονικούς Κλάδους οι οποίοι όμως έχουν ενδιαφέρον για τον τομέα της Υγείας. Τα είδη των άρθρων που είναι δεκτά προς δημοσίευση είναι:

  • Πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες
  • Ανασκοπήσεις
  • Θεωρητικά ή φιλοσοφικά άρθρα
  • Ενδιαφέρουσες κλινικές περιπτώσεις
  • Μεθοδολογικά άρθρα από ειδικούς στο εκάστοτε θέμα επιστήμονες

Το περιοδικό βασίζεται σε Σύστημα Κριτών. Οι γλώσσες του περιοδικού είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Η υποβολή των εργασιών γίνεται Ηλεκτρονικά. Δεκτά προς κρίση γίνονται όσα από τα υποβαλλόμενα άρθρα είναι σύμφωνα με τις Οδηγίες του Περιοδικού. Τα ενεργά μέλη της ΕΝΣ έχουν δυνατότητα ατελούς δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων τους στο περιοδικό «Νοσηλεία και Έρευνα» εφόσον γίνουν δεκτά από τους κριτές. Τα μη μέλη της ΕΝΣ μπορούν επίσης να δημοσιεύουν στο περιοδικό τα αποδεκτά από τους κριτές άρθρα τους υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων είναι εγγεγραμμένος συνδρομητής του περιοδικού με ετήσιο κόστος συνδρομής τα €20.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε στην ΕΝΣ εντός του κτηρίου του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ (Παπαδιαμαντοπούλου 123, 115 27 Αθήνα, ισόγειο), είτε μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στο Λογαριασμό GR21 0171 0130 0060 1314 3478 676. Στη δεύτερη περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το καταθετήριο είτε μέσω φαξ στο  210 746 14 62 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@nursingstudies.gr, ώστε να τους σταλεί η απόδειξη.

  Για υποβολή εργασιών πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η συντακτική επιτροπή του περιοδικού "Νοσηλεία και Έρευνα" παροτρύνει ένθερμα τους συγγραφείς όπως υποβάλλουν άρθρα υψηλής ποιότητας (βάσει των οδηγιών ) γραμμένα στην ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα. Η παρότρυνση αυτή γίνεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας διεύρυνσης της απήχησης του περιοδικού μέσω και της αποδελτίωσής του από ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό έγκριτων βάσεων επιστημονικών εκδόσεων.