Νέα

Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

by ENS - Administrator -
Number of replies: 0

Η σύσταση του Δικοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την περίοδο 2017-1019 είναι η παρακάτω:

Πρόεδρος: Μαρία Χατζοπούλου

Αντιπρόεδρος: Στέλιος Κατσαραγάκης

Γεν. Γραμματέας: Όλγα Σίσκου

Ταμίας: Ψυχογυιού Αργυρή

Ειδ. Γραμματέας: Παρίσης Γάλλος

Μέλη: Χαρχαρίδου Μαρία, Δημήτρης Πρωτόγηρος

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που συστάθηκε με την ίδρυση της, αποτελούνταν από τους

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΑΝΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΕΛΗ: ΣΠΑΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ