Η Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1989. Αποτελεί κοινωφελές επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα. Σκοπός του σωματείου είναι η προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης στην Ελλάδα, η έρευνα, η εκπαίδευση, η μετεκπαίδευση και η ενημέρωση των νοσηλευτών σε θέματα υγείας με απώτερο στόχο την ωφέλεια της νοσηλευτικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

  Νέα

  Εγγραφείτε στην Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών!

  by ENS - Administrator -

  Σύμφωνα με το καταστατικό μέλη της ΕΝΣ μπορούν να είναι Έλληνες και Ελληνίδες υπήκοοι, κάτοχοι πτυχίων Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ή ισοτίμων Πανεπιστημιακών πτυχίων Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή Πανεπιστημιακών πτυχίων Ιατρικών, Βιολογικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και πτυχιούχοι άλλων επιστημών που συμβάλλουν στην προαγωγή της Νοσηλευτικής Επιστήμης. Δεκτοί γίνονται και απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής.

  Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να στείλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την παρακάτω φόρμα είτε μέσω φαξ στο 210 746 14 62 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@nursingstudies.gr. Μετά την ενημέρωση των ενδιαφερομένων περί έγκριση της αίτησής τους από το ΔΣ της ΕΝΣ και προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή απαιτείται η καταβολή 6 (έξι) ευρώ ως εγγραφή (άπαξ) και η καταβολή 15 (δεκαπέντε) ευρώ ως συνδρομή. Η συνδρομή καταβάλλεται σε ετήσια βάση. Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε στην ΕΝΣ εντός του κτηρίου του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ (Παπαδιαμαντοπούλου 123, 115 27 Αθήνα, ισόγειο), είτε μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στο Λογαριασμό GR53 0171 0130 0060 1301 0127 544 Στη δεύτερη περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το καταθετήριο είτε μέσω φαξ στο 210 746 14 62 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@nursingstudies.gr.

  Τα μέλη της ΕΝΣ λαμβάνουν δωρεάν το ηλεκτρονικό περιοδικό «Νοσηλεία και Έρευνα» (αποδελτιώνεται στις βάσεις CINAHLEBSCOSCOPUS) και έχουν πρόσβαση στα πλήρη κείμενα των άρθρων που δημοσιεύονται σε αυτό. Έχουν δυνατότητα ατελούς δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων στο περιοδικό «Νοσηλεία και Έρευνα» εφόσον γίνουν δεκτά από τους κριτές (σε διαφορετική περίπτωση ο συγγραφέας ή ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς οποιουδήποτε υποβαλλόμενου άρθρου πρέπει να είναι εγγεγραμμένος συνδρομητής του περιοδικού με ετήσιο κόστος συνδρομής 20 ευρώ). Λαμβάνουν ενημέρωση για όλες τις εκδηλώσεις της ΕΝΣ και έχουν δυνατότητα συμμετοχής στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΝΣ έναντι ειδικών προνομιακών τιμών.

  Περιοδικό "Νοσηλεία & Έρευνα"

  by ENS - Administrator -

  Αποστολή του περιοδικού «Νοσηλεία και Έρευνα» είναι να συμβάλει στην εξέλιξη της νοσηλευτικής επιστήμης και πρακτικής στην Ελλάδα και διεθνώς. Στόχος είναι η προαγωγή και διάχυση νέων γνώσεων και ερευνητικών δεδομένων για εφαρμογή στην κλινική πρακτική.

  Πρόκειται για Τετραμηνιαίο Ηλεκτρονικό (από το τεύχος 34 και έκτοτε) περιοδικό το οποίο εκδίδεται από την Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών, με Διευθύντρια Σύνταξης την Καθηγήτρια Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ Χρυσούλα Λεμονίδου.  Συμπεριλαμβάνεται στα περιοδικά με Εθνική Αναγνώριση (ΦΕΚ, Τεύχος Β’, 1961/23-9-2008) και αποδελτιώνεται στις Διεθνείς Βάσεις SCOPUSCINAHLΕΒSCO & INANE (International Academy of Nursing Editors).

  Το Περιοδικό δέχεται άρθρα Ελλήνων και ξένων επιστημόνων-συγγραφέων, Νοσηλευτών, Ιατρών και προερχόμενων από Άλλους Επιστημονικούς Κλάδους οι οποίοι όμως έχουν ενδιαφέρον για τον τομέα της Υγείας. Τα είδη των άρθρων που είναι δεκτά προς δημοσίευση είναι:

  • Πρωτότυπες ερευνητικές μελέτες
  • Ανασκοπήσεις
  • Θεωρητικά ή φιλοσοφικά άρθρα
  • Ενδιαφέρουσες κλινικές περιπτώσεις
  • Μεθοδολογικά άρθρα από ειδικούς στο εκάστοτε θέμα επιστήμονες

  Το περιοδικό βασίζεται σε Σύστημα Κριτών. Οι γλώσσες του περιοδικού είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Η υποβολή των εργασιών γίνεται Ηλεκτρονικά. Δεκτά προς κρίση γίνονται όσα από τα υποβαλλόμενα άρθρα είναι σύμφωνα με τις Οδηγίες του Περιοδικού. Τα ενεργά μέλη της ΕΝΣ έχουν δυνατότητα ατελούς δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων τους στο περιοδικό «Νοσηλεία και Έρευνα» εφόσον γίνουν δεκτά από τους κριτές. Τα μη μέλη της ΕΝΣ μπορούν επίσης να δημοσιεύουν στο περιοδικό τα αποδεκτά από τους κριτές άρθρα τους υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένας εκ των συγγραφέων είναι εγγεγραμμένος συνδρομητής του περιοδικού με ετήσιο κόστος συνδρομής τα €20.

  Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε στην ΕΝΣ εντός του κτηρίου του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ (Παπαδιαμαντοπούλου 123, 115 27 Αθήνα, ισόγειο), είτε μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στο Λογαριασμό GR21 0171 0130 0060 1314 3478 676. Στη δεύτερη περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το καταθετήριο είτε μέσω φαξ στο  210 746 14 62 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@nursingstudies.gr, ώστε να τους σταλεί η απόδειξη.

    Για υποβολή εργασιών πατήστε εδώ.

  ΠΡΟΣΟΧΗ:

  Η συντακτική επιτροπή του περιοδικού "Νοσηλεία και Έρευνα" παροτρύνει ένθερμα τους συγγραφείς όπως υποβάλλουν άρθρα υψηλής ποιότητας (βάσει των οδηγιών ) γραμμένα στην ΑΓΓΛΙΚΗ γλώσσα. Η παρότρυνση αυτή γίνεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας διεύρυνσης της απήχησης του περιοδικού μέσω και της αποδελτίωσής του από ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό έγκριτων βάσεων επιστημονικών εκδόσεων.

  Καλώς ήρθατε!

  by ENS - Administrator -

  Η Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών ιδρύθηκε το 1989. Αποτελεί κοινωφελές επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα. Σκοπός του σωματείου είναι η προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης στην Ελλάδα, η έρευνα, η εκπαίδευση, η μετεκπαίδευση και η ενημέρωση των νοσηλευτών σε θέματα υγείας με απώτερο στόχο την ωφέλεια της νοσηλευτικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.


  Tα  μέλη της ΕΝΣ  προέρχονται από όλους τους κλάδους των επιστημών υγείας: Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, καθώς και των Διοικητικών Επιστημών. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχει υλοποιήσει ένα Διεθνές Νοσηλευτικό Συνέδριο, Επιστημονικές Ημερίδες και περισσότερους από επτά Κύκλους Σεμιναρίων για πολυποίκιλες κλινικές νοσηλευτικές περιοχές  καθώς και για θέματα διοίκησης και πληροφορικής της υγείας.

  Πρόσθετα, η ΕΝΣ εκδίδει και το περιοδικό Νοσηλεία και Έρευνα με Διευθύντρια Σύνταξης την Καθηγήτρια -Πρόεδρο του Τμήματος Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ κα Χρυσούλα Λεμονίδου. Το εν λόγω περιοδικό δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα που έχουν θέματα τόσο κλινικά όσο και ευρύτερα πολιτικής υγείας. Το περιοδικό αποδελτιώνεται ήδη στις βάσεις SCOPUSEBSCO και CINAHL και εκδίδεται πλέον σε ηλεκτρονική μορφή.

  Τέλος, η ΕΝΣ ενισχύει εμπράκτως τη φοιτητική αριστεία, με την απονομή του «Bραβείου Λανάρα» στον νοσηλευτή/τρια, απόφοιτο/τη μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, με την υψηλότερη βαθμολογική επίδοση.


  Older topics...