Κατηγορίες
Εκπαίδευση Μαθήματα

4ος Κύκλος Μαθημάτων

Κατηγορίες
Εκπαίδευση Μαθήματα

3ος Κύκλος Μαθημάτων

Κατηγορίες
Εκπαίδευση Μαθήματα

2ος Κύκλος Μαθημάτων

Κατηγορίες
Εκπαίδευση Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παιδιατρικών Νοσηλευτών – Εκπαιδευτών Παιδιού με Σακχαρώδη Διαβήτη και Οικογένειας

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με την Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών, διοργανώνει Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παιδιατρικών Νοσηλευτών Εκπαιδευτών Παιδιού με Σακχαρώση Διαβήτη και Οικογένειας. Το Πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 200 εκπαιδευτικών ωρών, 100 θεωρία και 100 κλινική άσκηση και έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένης γνώσης και την εκμάθηση δεξιοτήτων σε παιδιατρικούς νοσηλευτές που ασχολούνται με τη φροντίδα των παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 και της οικογένειάς τους.

Το πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Το εν λόγω Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα μοριοδοτείται με 29 μόρια επιμόρφωσης και είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παρακολούθηση. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην κα. Ναυσικά Βιολάκη στο τηλέφωνο 210 7461485 ή ηλεκτρονικά στο [email protected].

Κατηγορίες
Εκπαίδευση Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παιδιατρικών Νοσηλευτών – Διαχείριση Πόνου στα Παιδιά

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με την Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών, διοργανώνει Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παιδιατρικών Νοσηλευτών στη Διαχείριση Πόνου στα Παιδιά. Το Πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 200 εκπαιδευτικών ωρών, 100 θεωρία και 100 κλινική άσκηση έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένης γνώσης και την εκμάθηση δεξιοτήτων σε παιδιατρικούς νοσηλευτές που παρέχουν φροντίδα σε παιδιά, βρέφη και νεογνά που βιώνουν οξύ και χρόνιο πόνο.

Το πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Το εν λόγω Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα μοριοδοτείται με 29 μόρια επιμόρφωσης και είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παρακολούθηση. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην κα. Ναυσικά Βιολάκη στο τηλέφωνο 210 7461485 ή ηλεκτρονικά στο [email protected].

Κατηγορίες
Εκπαίδευση Μετεκπαιδευτικά Προγράμματα

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παιδιατρικών Νοσηλευτών – Φροντίδα Αναπνευστικών και Αλλεργικών Νοσημάτων

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με την Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών, διοργανώνει Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παιδιατρικών Νοσηλευτών στη Φροντίδα Αναπνευστικών και Αλλεργικών Νοσημάτων. Το Πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 200 εκπαιδευτικών ωρών, 100 θεωρία και 100 κλινική άσκηση και απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό Κλινικών Νοσηλευτών, Παιδιατρικών Κλινικών κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, κατόχων ή μη Μεταπτυχιακού ή/και Διδακτορικού Διπλώματος σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Το πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Οι εκπαιδευόμενοι θα αξιολογηθούν με γραπτές εξετάσεις και από την εν γένει συμμετοχή τους στα εργαστήρια, κλινικά φροντιστήρια και κλινικά σενάρια καθώς και παρουσίαση εργασίας στο τέλος του προγράμματος. Η επιτυχία από τη διαδικασία της τελικής αξιολόγησης οδηγεί τους συμμετέχοντες σε Βεβαίωση Πιστοποίησης. Το εν λόγω Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα μοριοδοτείται με 29 μόρια επιμόρφωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην κα. Ναυσικά Βιολάκη στο τηλέφωνο 210 7461485 ή ηλεκτρονικά στο [email protected].

Κατηγορίες
Εκπαίδευση Προηγούμενες Δραστηριότητες

Επιστημονικές εκδηλώσεις έως 2013

ΕκδήλωσηΗμερομηνία ΔιεξαγωγήςΤόπος Διεξαγωγής
Διεθνές Νοσηλευτικό Συνέδριο με τίτλο: «Ποιότητα στη Νοσηλευτική: Πραγματικότητα και Προοπτικές»6-9/6/1995Αθήνα
Συνέδριο «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»26 – 28 /9/1991 
Ημερίδα «Ενδοσκοπική Νοσηλευτική»1-2/6/2001Αθήνα
Ημερίδα «Ηπατίτιδες και Νοσηλευτική»30/11/2002Κιάτο
Διημερίδα «Νοσηλευτική και Παθήσεις του Δέρματος»4-5/4/2003Αθήνα
Διημερίδα «Νοσηλευτική Διοίκηση: Νεότερα Δεδομένα»5-6/12/2003Αθήνα
Ημερίδα με θέμα: «Ιογενείς Ηπατίτιδες και Επαγγελματίες Υγείας». Συνεργασία με το Εργαστήριο Λοιμώξεων του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και με την Εταιρεία Ελέγχου Λοιμώξεων20/5/2006Αθήνα
Συμμετοχή στη διοργάνωση του 9ου Συνεδρίου «Management Υπηρεσιών Υγείας» που οργάνωσε το «Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας» του ΕΚΠΑ4-7/10/2007Κέρκυρα
Διημερίδα με θέμα: «Ιογενείς Λοιμώξεις» στο πλαίσιο Νοσηλευτικού Σχολείου Λοιμώξεων24-27/2/2008Βόλος
Συμμετοχή στη διοργάνωση Ημερίδας με θέμα: «Επούλωση Χρονίων Τραυμάτων» που διοργανώθηκε με την Εταιρεία Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών5/12/2008Αθήνα
Συνεργασία με την «Επιστημονική Επιτροπή Management Υπηρεσιών Υγείας» (ΕΕΜΥΥ) για τη διοργάνωση του 24ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου της «European Association of Hospital Managers» (EAHM)2012 
Κύκλοι μαθημάτων Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης με διάφορα νοσηλευτικά θέματαΟκτώβριος 2003 – Μάιος 2004 
Κύκλοι μαθημάτων Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης με διάφορα νοσηλευτικά θέματαΙανουάριος – Απρίλιος 2005 
Κύκλοι μαθημάτων Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης με διάφορα νοσηλευτικά θέματαΙανουάριος – Απρίλιος 2006 
Κύκλοι μαθημάτων Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης με διάφορα νοσηλευτικά θέματαΦεβρουάριος – Απρίλιος 2007 
Κύκλοι μαθημάτων Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης με θέμα “Εφαρμογή της Νοσηλευτικής Διεργασίας και των Νοσηλευτικών Ταξινομήσεων στη φροντίδα ασθενών”Μάρτιος – Απρίλιος 2011 
Κύκλοι μαθημάτων Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης με θέμα «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Νοσηλευτικών Κλινικών Πρωτοκόλλων»Φεβρουάριος – Μάρτιος 2013 
Συνδιοργάνωση Πανελληνίων Συνεδρίων Φοιτητών Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ2011-2012 
Συμμετοχή της Εταιρείας Νοσηλευτικών Σπουδών στη διοργάνωση επετειακής εκδήλωσης για τον εορτασμό 30 χρόνων λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ7/4/2011 
Κατηγορίες
Βραβεία & Υποτροφίες Εκπαίδευση

Βραβεία Νοσηλευτών “Βασιλική Λαναρά”

Θεσπίστηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 22/5/2001 και δίδεται στην καλύτερη επιστημονική νοσηλευτική εργασία που παρουσιάζεται κάθε χρόνο  στο πλαίσιο των Πανελληνίων Συνεδρίων Φοιτητών Νοσηλευτικής. Το ποσό αρχικά αντιστοιχούσε σε 150.000 δρχ και με απόφαση του Δ.Σ στις 3/10/2005 μειώθηκε σε 300 ευρώ.

Δίδεται στον πρώτο αριστεύσαντα μεταπτυχιακό φοιτητή, κάτοχο βασικού πτυχίου Νοσηλευτικής που έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. Το ποσό του αριστείου αντιστοιχεί σε 500 ευρώ και έχει δοθεί από το 2010 μέχρι την εξάντληση του ποσού των 10000 ευρώ που έχει διατεθεί ως δωρεά, από το Σωματείο «Η Αγία Ευνίκη» εις μνήμην της αειμνήστου Βασιλικής Λανάρα.

Κατηγορίες
Εκπαίδευση

Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΑΝΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΕΛΗ: ΣΠΑΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Κατηγορίες
Εκπαίδευση

Εγγραφή στην Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών

Σύμφωνα με το καταστατικό μέλη της ΕΝΣ μπορούν να είναι Έλληνες και Ελληνίδες υπήκοοι, κάτοχοι πτυχίων Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ή ισοτίμων Πανεπιστημιακών πτυχίων Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή Πανεπιστημιακών πτυχίων Ιατρικών, Βιολογικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και πτυχιούχοι άλλων επιστημών που συμβάλλουν στην προαγωγή της Νοσηλευτικής Επιστήμης. Δεκτοί γίνονται και απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής.

Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να στείλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την παρακάτω φόρμα είτε μέσω φαξ στο 210 746 14 62 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]. Μετά την ενημέρωση των ενδιαφερομένων περί έγκριση της αίτησής τους από το ΔΣ της ΕΝΣ και προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή απαιτείται η καταβολή 6 (έξι) ευρώ ως εγγραφή (άπαξ) και η καταβολή 15 (δεκαπέντε) ευρώ ως συνδρομή. Η συνδρομή καταβάλλεται σε ετήσια βάση. Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε στην ΕΝΣ εντός του κτηρίου του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ (Παπαδιαμαντοπούλου 123, 115 27 Αθήνα, ισόγειο), είτε μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στο Λογαριασμό GR53 0171 0130 0060 1301 0127 544 Στη δεύτερη περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το καταθετήριο είτε μέσω φαξ στο 210 746 14 62 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

Τα μέλη της ΕΝΣ λαμβάνουν δωρεάν το ηλεκτρονικό περιοδικό «Νοσηλεία και Έρευνα» (αποδελτιώνεται στις βάσεις CINAHLEBSCOSCOPUS) και έχουν πρόσβαση στα πλήρη κείμενα των άρθρων που δημοσιεύονται σε αυτό. Έχουν δυνατότητα ατελούς δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων στο περιοδικό «Νοσηλεία και Έρευνα» εφόσον γίνουν δεκτά από τους κριτές (σε διαφορετική περίπτωση ο συγγραφέας ή ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς οποιουδήποτε υποβαλλόμενου άρθρου πρέπει να είναι εγγεγραμμένος συνδρομητής του περιοδικού με ετήσιο κόστος συνδρομής 20 ευρώ). Λαμβάνουν ενημέρωση για όλες τις εκδηλώσεις της ΕΝΣ και έχουν δυνατότητα συμμετοχής στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΝΣ έναντι ειδικών προνομιακών τιμών.