Κατηγορίες
Νέα & Ανακοινώσεις

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή 2019

Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτή στις 12/5/2019, η Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών εκφράζει ολόθερμες ευχές για υγεία και προκοπή στους Νοσηλευτές που καθημερινά αγωνίζονται για τη βελτιστοποίηση των όρων παροχής της υγειονομικής φροντίδας προς όλους.  Το φετινό θέμα του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του Νοσηλευτή όπως ορίστηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών ICN (www.icn.ch) είναι:

«Νurses: A Voice to Lead Health for All»

Το θέμα αντανακλά τη δέσμευση του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών για δράσεις οι οποίες στοχεύουν στην εξασφάλιση υγειονομικής φροντίδας για το σύνολο του πληθυσμού μέσω της διαμόρφωσης προσβάσιμων συστημάτων υγείας σε όλο τον κόσμο. Οι κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας (οικονομική κρίση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός σημαντικών ομάδων του πληθυσμού) συνέβαλαν στην εκδήλωση αυξανόμενων αναγκών υγείας, με μειωμένους όμως διαθέσιμους πόρους. H κατάσταση αυτή αποτελεί πρόκληση για τα συστήματα υγείας και υπαγορεύει τη διεύρυνση του ρόλου του Νοσηλευτή και πέρα από τα στενά παραδοσιακά πλαίσια εργασίας, ο οποίος λειτουργεί και ως «διαμεσολαβητής» (médiateur) μεταξύ του πληθυσμού και του θεσπισμένου συστήματος υγείας.

Οι Νοσηλευτές λόγω της στενής επαφής τους με τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας δύνανται να συνεκτιμούν σφαιρικά τις αλληλοσχετιζόμενες πραγματικές ανάγκες τους: υγειονομικές, κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης, ενώ από την άλλη, η καθημερινή τριβή τους με τις πολύεπίπεδες λειτουργίες των δομών υγείας τους καθιστά ικανούς να παράγουν τις βέλτιστες ρεαλιστικές λύσεις για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών του πληθυσμού στο πλαίσιο των πεπερασμένων πόρων.

Η αποτελεσματική ανταπόκριση των Νοσηλευτών στο πολυσύνθετο έργο τους, απαιτεί στέρεο επιστημονικό υπόβαθρο (το οποίο εδράζεται στις βασικές, στις ανθρωπιστικές αλλά και στις κοινωνικές, οικονομικές και διοικητικές επιστήμες) συνδυαζόμενο με αντίστοιχες κλινικές δεξιότητες. Γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες χρήζουν συνεχούς επικαιροποίησης και εμπλουτισμού σύμφωνα με την πρόοδο των επιστημών, τις εξελίξεις της τεχνολογίας, αλλά και τις απαιτήσεις των καιρών. Προς την κατεύθυνση αυτή η ΕΝΣ διοργανώνει συστηματικά ποικίλες εκπαιδευτικές-επιμορφωτικές δράσεις, οι οποίες πλέον αποτελούν επιτυχή θεσμό στα νοσηλευτικά χρονικά.

Πάγια θέση της ΕΝΣ είναι, ότι η δύναμη που εκπορεύεται μέσα από τη γνώση, αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση της  θέσης των νοσηλευτών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, όπου οφείλουν να αγωνιστούν με Φωνή, Ηχηρή, Συνετή, Συνεπή και κυρίως Τεκμηριωμένη για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος υγείας το οποίο θα προσφέρει αποτελεσματικές  υπηρεσίες σε Όλους όσους τις έχουν ανάγκη.