Κατηγορίες
Νέα & Ανακοινώσεις

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή 2015

Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτή, η Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών (ΕΝΣ – www.nursingstudies.gr) εκφράζει ολόθερμες ευχές για υγεία και προκοπή σε όλους τους Νοσηλευτές οι οποίοι αγωνίζονται σε καθημερινή βάση για τη βελτιστοποίηση των όρων παροχής της υγειονομικής φροντίδας. Το θέμα του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του Νοσηλευτή, που έχει οριστεί για φέτος από το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών ICN (www.icn.ch) είναι:

«Νοσηλευτές: Μια δύναμη για αλλαγή, αποτελεσματική φροντίδα, αποτελεσματικότητα κόστους»

Το θέμα αντανακλά τη δέσμευση του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών για δράσεις οι οποίες θα ενδυναμώνουν και θα βελτιώνουν τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο, καθώς είναι αντιληπτό, ότι οι νοσηλευτές συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Η διαμόρφωση του νοσολογικού προφίλ των σύγχρονων κοινωνιών και οι τρέχουσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, υπαγορεύουν τη διεύρυνση του ρόλου του Νοσηλευτή και πέρα από τα στενά παραδοσιακά πλαίσια εργασίας. Οι Νοσηλευτές λόγω της συνεχούς παρουσίας τους και της στενής επαφής τους με τους χρήστες υπηρεσιών υγείας, δύνανται να συνεκτιμούν σφαιρικά τις συνέπειες (επίπεδο υγείας, κοινωνικές, οικονομικές) των όποιων δράσεων και παρεμβάσεων και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαίο να μετέχουν ενεργητικότερα στις αλλαγές στα σύγχρονα συστήματα υγείας.

Πάγια θέση της ΕΝΣ είναι, ότι για την αποτελεσματική ανταπόκριση των Νοσηλευτών στο πολυσύνθετο έργο τους, απαιτείται στέρεο επιστημονικό υπόβαθρο (το οποίο εδράζεται στις βασικές, στις ανθρωπιστικές αλλά και στις κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες) συνδυαζόμενο με αντίστοιχες κλινικές δεξιότητες. Γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες χρήζουν συνεχούς επικαιροποίησης και εμπλουτισμού σύμφωνα με την πρόοδο των επιστημών, τις εξελίξεις της τεχνολογίας, αλλά και τις απαιτήσεις των καιρών.

Προς την κατεύθυνση αυτή προσπαθεί να συμβάλει και η ΕΝΣ με τη διοργάνωση ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το τελευταίο διάστημα η ΕΝΣ επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην ανάπτυξη και διάχυση των αρχών και πρακτικών της τεκμηριωμένης άσκησης της νοσηλευτικής επιστήμης μέσω της οποίας εξασφαλίζονται τα άριστα κλινικά αποτελέσματα καθώς και η βέλτιστη χρήση των περιορισμένων πόρων.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει επηρεάσει δυσμενώς και τους νοσηλευτές. Ιδιαίτερα στη χώρα μας, μετά από τόσα χρόνια οικονομικής και πλέον κοινωνικής κρίσης, το περιβάλλον άσκησης του Νοσηλευτικού Επαγγέλματος καθώς και οι ανάγκες για φροντίδα των πολιτών, έχουν αλλάξει δραματικά. Η εκροή νέων, ικανών και αξιόλογων νοσηλευτών σε άλλες χώρες για ανεύρεση εργασίας, έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, τη στιγμή που το Εθνικό Σύστημα Υγείας υποφέρει από σημαντική υποστελέχωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών. Σε αυτές τις συνθήκες, οι Nοσηλευτές οφείλουμε να αγωνιστούμε ως Δύναμη Αλλαγής για τη διατήρηση αποτελεσματικής και προσβάσιμης φροντίδας υγείας με κόστος που η κοινωνία μπορεί να επωμιστεί.