Κατηγορίες
Εκπαίδευση

Εγγραφή στην Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών

Σύμφωνα με το καταστατικό μέλη της ΕΝΣ μπορούν να είναι Έλληνες και Ελληνίδες υπήκοοι, κάτοχοι πτυχίων Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ή ισοτίμων Πανεπιστημιακών πτυχίων Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή Πανεπιστημιακών πτυχίων Ιατρικών, Βιολογικών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και πτυχιούχοι άλλων επιστημών που συμβάλλουν στην προαγωγή της Νοσηλευτικής Επιστήμης. Δεκτοί γίνονται και απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής.

Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να στείλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την παρακάτω φόρμα είτε μέσω φαξ στο 210 746 14 62 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]. Μετά την ενημέρωση των ενδιαφερομένων περί έγκριση της αίτησής τους από το ΔΣ της ΕΝΣ και προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή απαιτείται η καταβολή 6 (έξι) ευρώ ως εγγραφή (άπαξ) και η καταβολή 15 (δεκαπέντε) ευρώ ως συνδρομή. Η συνδρομή καταβάλλεται σε ετήσια βάση. Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε στην ΕΝΣ εντός του κτηρίου του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ (Παπαδιαμαντοπούλου 123, 115 27 Αθήνα, ισόγειο), είτε μέσω της Τράπεζας Πειραιώς στο Λογαριασμό GR53 0171 0130 0060 1301 0127 544 Στη δεύτερη περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν το καταθετήριο είτε μέσω φαξ στο 210 746 14 62 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

Τα μέλη της ΕΝΣ λαμβάνουν δωρεάν το ηλεκτρονικό περιοδικό «Νοσηλεία και Έρευνα» (αποδελτιώνεται στις βάσεις CINAHLEBSCOSCOPUS) και έχουν πρόσβαση στα πλήρη κείμενα των άρθρων που δημοσιεύονται σε αυτό. Έχουν δυνατότητα ατελούς δημοσίευσης επιστημονικών άρθρων στο περιοδικό «Νοσηλεία και Έρευνα» εφόσον γίνουν δεκτά από τους κριτές (σε διαφορετική περίπτωση ο συγγραφέας ή ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς οποιουδήποτε υποβαλλόμενου άρθρου πρέπει να είναι εγγεγραμμένος συνδρομητής του περιοδικού με ετήσιο κόστος συνδρομής 20 ευρώ). Λαμβάνουν ενημέρωση για όλες τις εκδηλώσεις της ΕΝΣ και έχουν δυνατότητα συμμετοχής στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΝΣ έναντι ειδικών προνομιακών τιμών.