Κατηγορίες
Εκπαίδευση

Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύσταση του Δικοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την περίοδο 2020-1021 είναι η παρακάτω:

Πρόεδρος: Ελισάβετ Πατηράκη
Αντιπρόεδρος: Στέλιος Κατσαραγάκης
Γεν. Γραμματέας: Μαρία Χατζοπούλου
Ταμίας: Ψυχογυιού Αργυρή
Ειδ. Γραμματέας: Παρίσης Γάλλος
Μέλη: Χαρχαρίδου Μαρία, Οικονόμου Χαριτωμένη