Κατηγορίες
Εκπαίδευση

Διατελέσαντες Πρόεδροι

1989 – 1994ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ
1994 – 1995ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1995 – 1996ΜΠΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1996 – 1998ΜΠΑΡΤΣΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
1998 – 2000ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2000 – 2002ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2002 – 2004ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗ ΗΡΩ
2004 – 2007ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
2007 – 2010ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
2010 – 2013ΔΗΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ)
2013 – 2016ΟΛΓΑ ΣΙΣΚΟΥ