Κατηγορίες
Εκπαίδευση Μαθήματα

8ος Κύκλος Μαθημάτων

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τον 8ο κύκλο μαθημάτων που διοργανώνει η Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών με τίτλο “Ανάπτυξη και Εφαρμογή Νοσηλευτικών Κλινικών Πρωτοκόλλων”!

Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι να ευαισθητοποιηθούν οι συμμετέχοντες σε σχέση με την εφαρμογή νοσηλευτικών πρωτοκόλλων και διαδικασιών στην καθημερινή πρακτική και να είναι σε θέση να αναπτύξουν νοσηλευτικά κλινικά πρωτόκολλά και διαδικασίες.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από τις 19 Μαρτίου 2015 μέχρι τις 7 Μαΐου 2015 και θα λαμβάνει χώρα κάθε Πέμπτη, 16.00-19.00. Προβλέπονται 25 θέσεις συμμετεχόντων και το κόστος της συμμετοχής ανέρχεται στα 30€. Σημειώνεται ότι παρέχεται έντυπο και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό.

Πληροφορίες πληροφορίες είναι διαθέσιμες καθημερινά, από τις 09.00 έως τις 14.00 στο τηλέφωνο 210-7461485, από την κα. Ναυσικά Βιολάκη.