Κατηγορίες
Εκπαίδευση Μαθήματα

6ος Κύκλος Μαθημάτων

Η Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών στον 6ο Κύκλο Μαθημάτων με τίτλο “Εφαρμογή της Νοσηλευτικής Διεργασίας και των Νοσηλευτικών Ταξινομήσεων στην φροντίδα ασθενών”. Στόχος του σεμιναρίου είναι:

  • να ευαισθητοποιηθούν οι συμμετέχοντες σε σχέση με την εφαρμογή της νοσηλευτικής διεργασίας στην καθημερινή πρακτική.
  • να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τη νοσηλευτική διεργασία σε συγκεκριμένη περίπτωση ασθενή με τη χρήση τυποποιημένων νοσηλευτικών ταξινομήσεων για νοσηλευτικές διαγνώσεις, εκβάσεις και παρεμβάσεις.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές: Σε κάθε τρίωρη υποενότητα θα πραγματοποιούνται δύο ώρες θεωρία (διάλεξη, συζήτηση) και μία ώρα εφαρμογή σε συγκεκριμένη περίπτωση ασθενούς (ομαδική εργασία). Οι ενότητες θα ακολουθούν τα στάδια της νοσηλευτικής διεργασίας.

Επιστημονικά υπεύθυνη: Ελισάβετ Πατηράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, τμ. Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ

Ομάδα εκπαιδευτών:

  • Μαρία Χατζοπούλου, Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD
  • Χριστίνα Δημόνη, Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD
  • Στυλιανός Κατσαραγάκης, , Νοσηλευτής ΠΕ, MSc, PhD
  • Μαρία Χαρχαρίδου, Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, PhD