Κατηγορίες
Νέα & Ανακοινώσεις

Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Νοσηλευτικών Σπουδών ανακοινώνει τον απολογισμό δραστηριοτήτων, όπως προέκυψε από την Γενική Συνέλευση της Παρασκευή 12/6/2015. και ώρα 16.00.