Κατηγορίες
Εταιρεία

Καταστατικό

Κατηγορίες
Εταιρεία

Βασικοί Στόχοι & Όραμα

Στόχος της Εταιρείας Νοσηλευτικών Σπουδών είναι η προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης στην Ελλάδα, η έρευνα, η εκπαίδευση, η μετεκπαίδευση και η ενημέρωση των νοσηλευτών σε θέματα υγείας με απώτερο στόχο την ωφέλεια της νοσηλευτικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού το σωματείο δρά σύμφωνα με τα εκάστοτε ενδεικνυόμενα μέσα, ιδιαίτερα:

Διερευνά τους παράγοντες που επηρεάζουν τη φροντίδα υγείας.

Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς έχοντας οποιαδήποτε συναφή αποστολή τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οργανώνει διαλέξεις, συνέδρια, σεμινάρια, επιστημονικές συναντήσεις και πρόγραμμα ανταλλαγής επιστημόνων.

Ενημερώνει και πληροφορεί την πολιτική ηγεσία και το λαό σε όλα τα θέματα, που έχουν σχέση με τη Νοσηλευτική Επιστήμη, με δημοσιεύματα σε περιοδικά και εφημερίδες καθώς και μέσω του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου.

Δημιουργεί επιστημονικό υλικό (βιβλία, περιοδικά, CD, DVD κλπ)

Χορηγεί υποτροφίες σε νοσηλευτές και φοιτητές της νοσηλευτικής, οι οποίοι συμβάλλουν στην παραγωγή νέας γνώσης για τη νοσηλευτική επιστήμη.

Υποβοηθά και ενισχύει τις ερευνητικές δραστηριότητες των νέων νοσηλευτών.

Για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη πανελλήνια δράση, είναι δυνατή η σύσταση παραρτημάτων της Εταιρείας Νοσηλευτικών Σπουδών και σε μεγάλα επαρχιακά αστικά κέντρα της χώρας μετά από απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.