Οι ηθικές διαστάσεις της παραλειπόμενης νοσηλευτικής φροντίδας

Το πρώτο σεμινάριο του προγράμματος RANCARE Workshop, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Το πρώτο αυτό σεμινάριο, της δράσης COST 15208, με τίτλο «Οι ηθικές διαστάσεις της παραλειπόμενης νοσηλευτικής φροντίδας» πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), σε συνεργασία με την Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών (www.nursingstudies.gr). Το επίκεντρο του σεμιναρίου ήταν στο Πακέτο Εργασίας 3: Ηθικά Θέματα της Παραλειπόμενης Νοσηλευτικής Φροντίδας.

Το σεμινάριο αποσκοπούσε στη βελτίωση της γνώσης των νοσηλευτών όσον αφορά την παραλειπόμενη φροντίδα και την επαγγελματική τους ικανότητα για να αποφεύγουν την παράλειψή της, κάτι που είναι κρίσιμο στην εξασφάλιση εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας σε κάθε άτομο-ασθενή. Σαράντα επαγγελματίες (συμμετέχοντες, ομιλητές και διοικητικοί) με ακαδημαϊκό, ερευνητικό, κλινικό νοσηλευτικό ή ιατρικό και οικονομικό υπόβαθρο από την Ελλάδα και την Κύπρο εξοικειώθηκαν με την έννοια της παραλειπόμενης φροντίδας και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για το φαινόμενο αυτό.

Athens Rancare Workshop

Δελτίο τύπου (ελληνικά)

Δελτίο τύπου (en)