Η Διαχείριση του μη Ασφαλιστικά Καλυπτόμενου Πληθυσμού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας - Ολοκλήρωση Εργασιών

Αφίσα Ημερίδας

 

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ημερίδα "Η Διαχείριση του μη Ασφαλιστικά Καλυπτόμενου Πληθυσμού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας".